ועידות

05

דצמבר

2023

הועידה הגדולה והמקיפה לחקלאים בישראל