Exhibition

06 - 05

Sep

2023

32th Annual Agro-Mashov international exhaibition

Expo Tel Aviv

05-06

Sep

2023

24TH ANNUAL CLEANTECH INTERNATIONAL Exhibition

Expo Tel Aviv

06 - 05

ספטמבר

2023

תערוכת חקלאות המרכזית והמקיפה בישראל לשיווק תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות.

06- 05

ספטמבר

2023

תערוכה בינלאומית הגדולה והוותיקה בתחומי כלכלה ירוקה, מחזור, אנרגיה מתחדשת ומים