תערוכות

06 - 05

ספטמבר

2023

תערוכה חקלאית הגדולה והמקיפה בישראל לשיווק תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות.

בנייני האומה ירושלים

06- 05

ספטמבר

2023

תערוכה בינלאומית הגדולה והוותיקה בתחומי כלכלה ירוקה, מחזור, אנרגיה מתחדשת ומים

בנייני האומה, ירושלים