תערוכות

05 - 06

ספטמבר

2022

תערוכה בינלאומית הגדולה והוותיקה בתחומי כלכלה מעגלית, מחזור, אנרגיה מתחדשת ומים

05 - 06

ספטמבר

2022

תערוכה חקלאית הגדולה והמקיפה בישראל לשיווק תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות.