תערוכות

10 - 09

ספטמבר

2024

תערוכת חקלאות המרכזית והמקיפה בישראל לשיווק תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות.

10- 09

ספטמבר

2024

תערוכה בינלאומית הגדולה והוותיקה בתחומי כלכלה ירוקה, מחזור, אנרגיה מתחדשת ומים